Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

istisno


a. istisna, hariç tutma; qoidadan ~ kuralın bir istisnası; ~ qilmoq, ~ etmoq dışında tutmak, istisna etmek.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf