Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

istilochi


a. istilacı, istila eden, ele geçiren.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf