Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

chillaki


a.

1) Bir çeşit üzüm türü olup benzerlerine nazaran daha erken olgunlaşır.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf