Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

devon ıı.


a. divan; yüksek düzeydeki devlet adamlarından oluşan büyük meclis, bakanlar kurulu.

 
 

a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf