Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

devon ı.


a. divan; bilhassa Divan edebiyatı şairlerinin şiirlerini topladıkları eser.

 
 

a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf