Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

pishqirmoq


f. 1) burundan solumak, burundan nefes alarak ses çıkarmak.

2) mec. şiddetle çatırdamak, şakırdamak.

3) mec. haykırmak, bağırmak.

4) mec. burun kıvırmak, küçümseyerek konuşmak, kibirlenmek.

5) kıkırdamak, kıs kıs gülmek


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf