Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

rom


1: ~ bo'lmoq meyilli olmak, yatkın olmak; ~ etmoq kendine alıştırmak; hayran bırakmak.

 

a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf