Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

rioya


a. uyum, riayet, boyun eğme, bağlı kalma; ~ qilmoq uymak, riayet etmek; bağlı kalmak; qonunga ~qilmoq kanuna uymak.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf