Türk Tili Lügati

Karayim Türkçesi
Kategori:

iken


k esnasında, -dığı halde.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf