Türk Tili Lügati

Karayim Türkçesi
Kategori:

için k, üçün t


için, amacıyla, maksadıyla;  ....-den  dolayı, yüzünden.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf