Türk Tili Lügati

Karayim Türkçesi
Kategori:

ḫayıfsun-


t acımak, merhamet etmek.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf