Türk Tili Lügati

Karayim Türkçesi
Kategori:

erān


hkt becerikli, bilgili, layık, iyi, üstün kişi, erkek kişi; koca


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf