Türk Tili Lügati

Karayim Türkçesi
Kategori:

asayışlan-


hk rahatlamak, sakinleşmek, tadını çıkarmak;(Tanrı katında) huzur bulmak.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf