Türk Tili Lügati

Karayim Türkçesi
Kategori:

artıḫsı


t daha, daha fazla, ziyade, çoğu, en çok.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf