Türk Tili Lügati

Karayim Türkçesi
Kategori:

arı


hkt ara; öteki, diğer; -den sonra, ötesinde, arkasında.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf