Türk Tili Lügati

Karayim Türkçesi
Kategori:

açıl-


kt  açılmak, açık hale gelmek.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf