Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

jo'plamoq


f.

1) Hedeflemek, önceden belirlemek, hazırlamak, planlamak, tasarlamak.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf