Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

juvanmard


esk.

1) Gözüpek, mert, cesur, yürekli,yiğit.

2) Alicenap, yüce gönüllü, cömert.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf