Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

joylanmoq


f.

1) Koymak, doldurmak, yerleştirmek, istiflemek, yığmak.

2) İskan etmek, konumlandırmak, kalacak yer sağlamak.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf