Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

beh-beh


ünl. bili bili (tavuk vb. kümes hayavanlarını çağırırken çıkarılan ses.)


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf