Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

had l.


a. sınır, limit, had, hudut; ~di sig'moq haddi olmak; hakkı olmak; ~ddan tashqari haddinden fazla, aşırı. 


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf