Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

adaptatsiya


1) biy. adaptasyon;  ko'z ~si göz adaptasyonu.

2) adaptasyon, sadeleştirme ( metin); ~qilingan matn basitleştirilmiş, sadeleştirilmiş metin .


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf