Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

bulg'amoq


f.bulamak; kirletmek, pisletmek ; suvni suyu bulanıklaştırmak.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf