Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

bulamoq


f.bulamak, her yanını bir şeyle kaplamak.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf