Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

nest-nobud


sf. tahrip edilmiş, yıkılmış, mahvolmuş, imha edilmiş; - bo'lmoq tahrip olmak, imha olmak.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf