Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

laqillashmoq


f. 1) şaşmak, ağzı açık kalmak.

2) avarelik etmek, aylak aylak dolaşmak. 

3) kanmak, kolay ikna olmak. 

4) saçmalamak, boş konuşmak. 


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf