Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

payhonlamoq


f. zarar vermek, hasar vermek, zarara uğratmak, bozmak (çimen, ürün vs.).


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf