Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

paydar-pay


zf. 1) aralıksız, durmaksızın, mütemadiyen, kesintisiz olarak; -yomg'ir yog'di aralıksız yağmur yağdı.

2) sırayla, nöbetleşe, sıralı olarak, arka arkaya, art arda, peşpeşe, arka arkaya.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf