Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

yuqorida


zf.yukarıdaki,yukarıda belirtilen,adı geçen.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf