Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

albasti


a.Şark mitoloji ve dini tasavvura göre her türlü şekilde görünen  efsanevi mahluk; cin, acinni; cadı gibi, çirkin suratlı.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf