Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

alanglashmoq


f. bakınmak, etrafını incelemek, gözlemlemek, sağına soluna bakınmak.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf