Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

mustaqil


1) sf. bağımsız, müstakil, hür; -davlatlar bağımsız devletler.

2) zf. müstakil olarak, bağımsız olarak başlı başına.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf