Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

alam


a.1) ağrı, sızı; elem, acı, keder, teessür. 

2) öç, intikam. 3) kin, öfke ; ~tortmoq, ~qilmoq acı çekmek; (ini) olmoq öcünü almak ; ısoning~ini musodan olmoq öcünü başkasından almak, hırsını başkasından çıkarmak; ~dan tarqamoq öç almak.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf