Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

mukchaymoq


 bukchaymoq  f. bükülmek, eğilmek, kambur durmak; qaddi bukchaygan chol kambur olmuş ihtiyar.

 

a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf