Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

mukarrir


a. esk. öğretmen, medresede öğretmenlik yapan kimse


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf