Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

jazillashmoq


f.

1) Yanmak, kavrulmak, ateşlenmek. 

2) Parlamak, parıldamak, ışıldamak, ışımak. 


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf