Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

atrof


a. etraf, çevre, muhit; ~ ganazar solmaq etrafa bakmak; ~

 Muhit Masalalari Bo'yicha Axborot Byurosi Çevre Bilgi Bürosu; ~

 Muhitni Himoya Qilish Bo'yicha Mufoviqlashtiruvchi Kengash  Çevre Koordinasyon Kurulu; ~

dagi sharoitga moslashmoq kendini çevreye alıştırmak; ~ 

-muhitni muhofaza qilish çevreyi koruma.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf