Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

organ


1) a. organ, sezgi-lari duyu organları. 2) kuruluş, kurum, tesis, müessese; qonun chiqaruvchi-  yargı organı.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf