Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

ich


a. iç, iç taraf; yürek, kalp; uy ~ida evin içinde; ~im og‘riydi kalbim sızlar; ~i qora kötü huylu, kötücül; ~idan pishgan kapalı kutu, sır tutan; ~ini bo‘shatmoq içini dökmek; o‘z ~iga olmoq içine almak, kapsamak; ~i achimoq acımak, üzüntü duymak; ~ terlamasi tıp. tifo ateşi.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf