Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

usta


a. usta, uzman; badiiy so'z-lari edebi söz ustaları ; sport-si spor masteri; o'z ishining-si bo'lmoq kendi işinde usta olmak.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf