Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

formatsiya


a. formasyon, oluşum, oluşturma, yapı; ijtimoiy-iqtisodiy ~ sosyal ve ekonomik yapı.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf