Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

fikr


a. fikir, düşünce, görüş, kanı, kanaat; ~ ga ega bo'lmoq fikir sahibi olmak; ~ini to'plamoq (jamlamoq) kafasını toparlamak.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf